Church Sermon: Worship


Ngayong Mayo, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang bahagi ng buhay Kristiyano: WORSHIP. Bakit? Sino? Paano? Kailan at Saan? Ang mga tanong na iyan ay sasagutin sa loob ng apat na linggo. ‘Wag palalampasin!